Tag Archives: Tờ kinh số 2

Bí mật Phan Thiên Ân – Tờ kinh số 2.

bí mật phan thiên ân (2)

Tôi xin đón chào ngày hôm nay bằng yêu thương từ tận đáy tim. Bởi vì yêu thương là bí quyết cao lớn nhất cho mọi thành công trong doanh nghiệp. Sức mạnh của bắp thịt có thể cắt xuyên áo giáp và hủy diệt sự sống nhưng chỉ có yêu thương mới đủ mạnh(đọc tiếp)