Bài 4: Price action – Phương pháp giao dịch nến Inside Bar

do-thi-nen-inside-bar

Price action – Phương pháp giao dịch nến Inside Bar

Inside Bar là mô hình nến cực mạnh trong phương pháp giao dịch Price action. Inside Bar phản ánh thị trường đảo chiều hoặc thị trường tiếp diễn xu hướng.
Inside Bar là mô hình nến bao gồm cây nến mẹ (mother bar) đứng trước và bao bọc toàn bộ cây nến sau đó chính là nến Inside Bar.

mau-nen-insde-bar                                                       Các mu nến Inside Bar thường gp

Các mô hình nến Inside Bar: 
Quan sát thực tế trên biểu đồ tỉ giá EURUSD – D ta nhận thấy rằng mô hình nến Inside Bar xuất hiện rất nhiều và thường xuyên. Mỗi cây nến Inside Bar đều phản ánh thị trường theo một tính chất khác nhau dó là: tham lam, sợ hãi hay tranh chấp.

Inside bar là một mẫu hình nến đa dạng và rất quan trọng trong phân tích kỹ thuật. Để gia tăng tỉ lệ thắng chúng ta cần có nến xác nhận ở vị trí phá vỡ điểm đóng hoặc mở cửa của cây nến mẹ (mother). Và chờ thị trường quay lại vùng giá bị phá vỡ chúng ta mới tham gia vào thị trường.

Inside Bar có sự kết hợp hội tụ kỹ thuật với trend line, vùng hỗ trợ kháng cự hay các chỉ báo Indicator khác sẽ giúp các nhà đầu tư tìm ra vị thế vào lệnh tốt hơn và mang lại nhiều lợi nhuận, giảm thiểu rủi ro xuống thấp nhất.

do-thi-nen-inside-bar                                                  Mô hình nến Inside Bar trên đồ th t giá EURUSD D

Inside Bar đảo chiu:
Inside bar đảo chiều giảm khi điểm mở cửa cây nến mẹ (mother bar) cao hơn giá đóng cửa cây nến xác nhận. Khi cây xác nhận hình thành chúng ta chờ đợi thị trường quay lại vùng giá 50% cây nến xác nhận hoặc giá mở cửa cây nến xác nhận. Quản trị rủi ro là cắt lỗ tại mức giá lớn hơn giá cao nhất của cây nến mẹ. Đảm bảo tỉ lệ cắt lỗ và chốt lời (1:2).

Inside bar đảo chiều tăng khi điểm đóng cửa cây nến xác nhận cao hơn điểm mở cửa cây nến mẹ (mother bar). Khi cây nến xác nhận hình thành xong chúng ta chờ đợi thị trường quay lại vùng giá 50% cây nến xác nhận hoặc điểm mở cửa cây nến xác nhận. Quản trị rủi ro bằng % cắt lỗ nếu xảy ra sau đó chúng ta tính ra khối lượng vào thị trường. Đảm bảo tỉ lệ cắt lỗ và chốt lời là (1:2).

nen-inside-bar-dao-chieu Inside bar tiếp din:
Inside bar tiếp diễn tăng khi giá đóng cửa cây nến xác nhận cao hơn giá đóng cửa cây nến mẹ (mother bar). Chúng ta tham gia thị trường khi giá quay lại vùng đóng cửa cây nến inside bar hoặc 50% cây nến xác nhận. Cắt lỗ tại điểm cao hơn giá tại điểm cao nhất cây nến inside bar. chốt lời và cắt lỗ có tỉ lệ (2:1).
Inside bar tiếp diễn giảm khi giá đóng cửa cây nến xác nhận thấp hơn cây nến mẹ (morther bar). Chúng ta tham gia khi thị trường quay trở về mức 50% cây nến xác nhận hoặc giá mở cửa cây nến xác nhận và đảm bảo tỉ lệ cắt lỗ và chốt lời là (1:2).

nen-inside-bar-tiep-dien

Kết luận: Mô hình nến Inside Bar chỉ là một trong rất nhiều tín hiệu hỗ trợ các trader có tỉ lệ xác xuất thắng cao. Để có thể kiếm được lợi nhuận trên thị trường tài chính chúng ta cần có  những kỹ năng, phương pháp trade, phương pháp quản lý vốn hay tâm lý giao dịch để quyết định thành công.

Để được tư vấn liên hệ với tôi
Fanpage: https://bit.ly/PhamNgocTu
Group Telegram: https://bit.ly/TradingNTGroup

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *