Bài 4: Harmonic – Mô hình Three Drives (3 Ổ đĩa)

Three-drives-pattern-1

Yếu tố quan trọng nhất trong mô hình Three Drives là lực đẩy giá đối xứng nên rất dễ dàng nhận biết trên đồ thị giá. Việc tạo ra 2 ổ đĩa đầu tiên phải là duy nhất so với hành động giá trước đó và rất khác biệt. Sau khi xác định được 2 lực đẩy ban đầu, có thể dễ dàng tính toán được vùng đảo chiều tiềm năng.

Các ổ đĩa sẽ xảy ra theo trình tự thời gian đối xứng. VD: nếu khoảng thời gian giữa hai ổ đĩa đầu tiên là năm thanh giá, thì ổ đĩa thứ 3 sẽ hoàn thành ở thanh thứ 5 tiếp theo. Khoảng thời gian không nhất thiết phải chính xác để có tín hiệu đảo chiều hợp lệ.

Các hành động giá không phải lúc nào cũng đảo ngược chính xác tại các dự báo Fibonacci. Các dự báo Fibonacci sẽ chỉ ra khu vực chung cho việc thực hiện giao dịch. Tại các mức hỗ trợ kháng cự quan trọng và có sự hội tụ kỹ thuật của các phép đo lường hay công cụ chỉ báo khác sẽ làm cho thị trường phản ứng và đi ngược xu hướng hiện tại.

Trong quá trình giao dịch chúng ta nên đợi tín hiệu xác nhận đảo chiều rõ ràng.

Three-drives-pattern

Harmonic pattern

   Bài 1: Mô hình AB= CD

   Bài 2: Mô hình Gartley (Gartley Pattern)

   Bài 3: Mô hình con Bươm Bướm (Butterfly)

   Bài 4:Mô hình Three Drives (3 Ổ đĩa)

   Bài 5: Harmonic – Mô hình BAT

   Bài 6: Harmonic – Alternate Bat

   Bài 7: Harmonic – Mô hình con cua (Crab)

   Bài 8: Harmonic – Mô hình Deep Crab

   Bài 9: Harmonic – Mô hình Shark (Cá Mập)

   Bài 10: Harmonic – Mô hình 5-0 Pattern

   Bài 11: Harmonic – Mô hình Cypher

Ba động lực tăng giá lý tưởng:

Khía cạnh quan trọng của mô hình này là tính đối xứng, chúng ta sử dụng kênh giá để dự báo xu hướng hoặc dùng Fibonacci Retracement (FR) để dự đoán vị trí hồi về của thị trường và sự tiếp diễn của mô hình khi nhịp hồi của thị trường đã kết thúc.

Three-drives-pattern-1

Ba động lực giá giảm lý tưởng:

Three-drives-pattern-2

Trong mô hình Three drives để vị trí 3 đảo chiều cần có sự xác nhận của Fibonacci trong mô hình và Fibonacci trong một mô hình lớn hơn. nếu hành động giá hình thành và có xác nhận thì sự đảo chiều sẽ diễn ra.

Lưu ý khi sử dụng mô hình Three Drives:

  • Tại điểm 3 thường có trạng thái chốt lời nên giá thường phản ứng face out sau đó mới truy hồi lại
  • Nhà đầu tư cần kết hợp với các mức hỗ trợ kháng cự của đồ thị lớn hơn
  • Quan sát kỹ tín hiệu đảo chiều và hoàn thành tín hiệu xcasc nhận trước khi tham gia thị trường.
  • Chấp nhận mức rủi ro cho phép trong quá trình giao dịch
  • Mô hình chính xác hơn khi xuất hiện trong khung thời gian lớn.
  • Có kế hoạch cắt lỗ khi thị trường ngược với tính toán, Chốt lời, dịch cắt lỗ theo từng mức hỗ trợ kháng cự để đảm bảo lợi nhuận.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *