Bài 2: Price Action – Phương pháp giao dịch với nến Pin Bar

do-thi-nen-pin-bar

Nến Pin Bar là cây nến thân ngắn có bóng nến hay tóc nến dài gấp 3 lần thân nến. Nến Pin Bar phản ánh thị trường có sự phản ứng mạnh mẽ của bên mua hoặc bên bán.
Cu to ca nến Pin Bar

Pin-bar Các mu hình nến Pin Bar.  
Pin Bar là một mẫu hình nến vô cùng quan trọng trong phương pháp giao dịch Price Action. Đây là tín hiệu nến cho xác xuất vào lệnh có tỷ lệ win rất cao.

nen-pin-bar-trong-do-thi-eurusd                                                                      Đồ th t giá EURUSD D
Cách vào lnh theo Pin Bar: 
Giá là do thị trường quyết định, để tối ưu điểm vào lệnh chúng ta cần tìm ra một vị thế mua hoặc bán với mục đích hạn chế rủi ro một cách thấp nhất. Để giảm thiểu rủi ro chúng ta cần kết hợp với các yếu tố hội tụ kỹ thuật như trend hay đường hỗ trợ kháng cự tại điểm có mô hình nến Pin Bar xuất hiện.

do-thi-nen-pin-bar

 Đồ th t giá EURUSD D
Với mô hình nến Pin Bar đảo chiều thì chúng ta quan sát thị trường chờ thời điểm đẹp nhất là sau khi cây nến thứ (3) xác nhận. Tại thời điểm cây nến thứ (4) hoặc thứ (5),(6)… xuất hiện quay về test lại 50% hoặc điểm đóng mở cửa của cây nến Doji (2) chúng ta tham gia thị trường.

mo-hinh-nen-pin-bar-dao-chieu Mô hình nến Pin Bar (2) đi cùng với nến xác nhận (3) là cây cùng màu với nến (1) chúng ta nhận thấy thị trường xác xuất cao là tăng hoặc giảm tiếp diễn. Chúng ta chờ vào lệnh khi kết thúc cây xác nhận thứ (3) và tại cây nến thứ (4) hoặc thứ (5),(6)… quay về test lại mức đóng mở cửa cây nến Pin Bar hoặc 50% cây nến thứ (3) chúng ta sẽ tham gia thị trường.

mo-hinh-nen-pin-bar-tiep-dien Kết Lun: Khi gặp nến Pin Bar chúng ta cần phải đợi nến xác nhận để quyết định tham gia thị trường.

Kết nối với tôi:

Fanpage: https://bit.ly/PhamNgocTu
Group Telegram: https://bit.ly/TradingNTGroup

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *