Bài 9: Harmonic – Mô hình Shark (Cá Mập)

Harmonic-shark-2

Đây là mô hình mô phỏng miệng con cá Mập trong tự nhiên đang há miệng để nuốt thức ăn

Mô hình Bullish Shark:

Đặc điểm:

  • C là điểm cao nhất
  • Điểm C nằm ở vị trí 1.13 – 1.618 XA
  • Điểm D nằm ở vị trí 1.618 – 2.24 BC và 0.886 XA hoặc 1.13 XA

Harmonic-shark-2

Mô hình Bearish Shark

Đặc điểm:

  • C là điểm thấp nhất
  • Điểm C ở vị trí 1.13 – 1.618 AB
  • Điểm D ở vị trí 1.618 – 2.24 BC và 0.886 XA hoặc 1.13 XA

Harmonic-shark-3

Harmonic pattern

   Bài 1: Mô hình AB= CD

   Bài 2: Mô hình Gartley (Gartley Pattern)

   Bài 3: Mô hình con Bươm Bướm (Butterfly)

   Bài 4:Mô hình Three Drives (3 Ổ đĩa)

   Bài 5: Harmonic – Mô hình BAT

   Bài 6: Harmonic – Alternate Bat

   Bài 7: Harmonic – Mô hình con cua (Crab)

   Bài 8: Harmonic – Mô hình Deep Crab

   Bài 9: Harmonic – Mô hình Shark (Cá Mập)

   Bài 10: Harmonic – Mô hình 5-0 Pattern

   Bài 11: Harmonic – Mô hình Cypher

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *