Bài 3: Harmonic Pattern – Mô hình con Bươm Bướm (Butterfly)

Harmonic-Butterfly-2

Mô hình Butterfly có khả năng là một tín hiệu đảo chiều cấu trúc mạnh mẽ khác. Hành động giá đảo ngược sau khi thiết lập này thường trải qua biến động giá mạnh. Trên thực tế nó là một dạng sóng hài mạnh mẽ.

Mô hình Butrerfly được khám phá bởi Bryce Gilmore. Một trong những điều kiên quan trọng nhất để Butterfly tồn tại là điểm hoàn thành của AB = CD có thể thường xuyên được kéo dài. Trong Butterfly, chặng cuối cùng sẽ là chặng mạnh nhất và kéo dài nhất. Mặc dù AB = CD tương đương là phần tử điều hòa của một mô hình con Bướm lý tưởng.

Mô hình bướm kết hợp với một số Fibonacci xác định điểm thực hiện. Vùng đảo chiều của một con Bướm có thể có tới năm con số hài hòa hội tụ tại 1 vùng giá rất chính xác. Việc thiết lập vùng hài hòa này rất quan trọng bởi vì khi sự đảo chiều xảy ra khi hoàn thành mô hình này thì hành động giá sau đấy có thể rất mạnh mẽ.

Harmonic-Butterfly

Điều cần lưu ý là vùng đảo chiều tiềm năng cho Bướm không chính xác như các mẫu khác. Do đó. khi bạn giao dịch các thiết lập này có yêu cầu biên độ giá cắt lỗ lớn hơn cho nên bạn cần tính toán rất kỹ trước khi tham gia thị trường.

Harmonic pattern

   Bài 1: Mô hình AB= CD

   Bài 2: Mô hình Gartley (Gartley Pattern)

   Bài 3: Mô hình con Bươm Bướm (Butterfly)

   Bài 4:Mô hình Three Drives (3 Ổ đĩa)

   Bài 5: Harmonic – Mô hình BAT

   Bài 6: Harmonic – Alternate Bat

   Bài 7: Harmonic – Mô hình con cua (Crab)

   Bài 8: Harmonic – Mô hình Deep Crab

   Bài 9: Harmonic – Mô hình Shark (Cá Mập)

   Bài 10: Harmonic – Mô hình 5-0 Pattern

   Bài 11: Harmonic – Mô hình Cypher

Bullish Butterfly

Đặc điểm nhận dang của mô hình Bullish Butterfly là:

 • X là một đáy được xác định đầu tiên, A là điểm cao nhất.
 • B ở vị trí 0.786 XA
 • C ở vị trí 0.618/0.786 AB
 • D ở vị trí 1.618 BC và 1.27/1,618 XA
 • Cạnh XA =< CD.
 • Điểm D thấp hơn điểm X

Harmonic-Butterfly-1

Bullish Butterfly là một mô hình tăng giá lý tưởng thường xuyên xảy ra ở các thị trường đang tạo đáy quan trọng. Mô hình này thường được tìm thấy trong một đợt suy giảm kéo dài.

Khi một hành động giá đảo ngược khỏi vùng giá thấp nhất mọi thời đại, thì đợt phục hồi sau đó thường khá mạnh mẽ.

Bearish Butterfly

Đây  là mô hình Bướm giảm giá, các điểm phải nằm trên các mức Fibonacci hòa hợp để tạo ra một mẫu hợp lệ. Và điểm quan trọng nhất là điểm hoàn thành tại D. Điểm này phải nằm trên tất cả các điểm khác trong mẫu.

Đặc điểm nhận dạng cho mô hình Bearish Butterfly:

 • Điểm X đến A sẽ thiết lập phạm vi chính cho hành động giá
 • Điểm A là điểm thấp nhất
 • Điểm B ở vị trí 0.786 XA.
 • Điểm C ở vị trí 0.618/0.786 AB.
 • Điểm D ở vị trí 1.618 AB và 1.27/1.618 XA.
 • Điểm D ở vị trí cao nhất.

Harmonic-Butterfly-2

Điều quan trọng nhất trong mô hình Bearish Butterfly là phải đợi thị trường dịch chuyển chạm mức tối thiểu 1.27 của chân XA trước khi giao dịch. Kết hợp với các công cụ chỉ báo tạo thành khu vực hội tụ kỹ thuật xác nhận đảo chiều.

Lưu lý khi sử dụng mô hình Harmonic Butterfly:

 1. Các mô hình được chia sẻ là công cụ dự báo thị trường có khả năng hướng tới các mức giá được tính toán có khả năng xảy ra trong tương lai.
 2. Thị trường là yếu tố quyết định mô hình có đúng như tính toán, nếu không đúng theo tính toán chúng ta sẽ đưa ra giải phải gì để đảm bảo an toàn vốn hay vị thế vào lệnh hay giữ lệnh.
 3. Biên độ CD có thể đi rất dài, tất cả đều phụ thuộc vào lực thị trườn. Nên trước khi vào lệnh cần có yếu tố xác nhận thị trường sẽ đảo chiều
 4. Có biên độ cắt lỗ phù hợp với tài khoản
 5. Không nên bán đuổi.
 6. Chọn vị thế vào lệnh hội tụ nhiều công cụ hỗ trợ và đã có tín hiệu xác nhận
 7. Có kế hoạch giao dịch rõ ràng, điểm vào lệnh, dịch cắt lỗ khi thị trường đi đúng xu hướng (không dịch cắt lỗ khi thị trường đi sai xu hướng), tính toán điểm chốt lời theo từng mức (có thể áp dụng theo Fibonacci).

Chúc các bạn ứng dụng thành công trong quá trình giao dịch chứng khoán, giao dịch ngoại hối, giao dịch vàng.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *