Can I Do It!

Đăng ký
pham-ngoc-tu-rm

Tôi là Phạm Ngọc Tú!

Tôi bắt đầu vào thị trường tài chính từ năm 2015. Tôi hoạt động trong lĩnh vực phân tích kỹ thuật giao dịch ngoại hối Forex, đầu tư Bitcoin. Tôi ở đây chia sẻ những trải nghiệm và kiến thức liên quan đến giao dịch Forex và đầu tư Bitcoin. (Đọc tiếp…)

kết nối với tôi


video mới nhất