Trị giá câu hỏi 41,5 triệu đô năm 2021

câu hỏi trị giá 41,4 triệu đô

Trị giá câu hỏi 41,5 triệu đô năm 2021

Nếu những người không thể xây dựng nên sự nghiệp nhờ vào tài năng, thì có thể may mắn và kiếm nhiều tiền theo cách của họ để tự làm tài chính, vậy thì bạn làm cách nào để tìm kiếm theo cách của mình?

You can not.
Những điều bạn có thể làm là thay đổi đơn giản trong chiến lược và đón nhận một tư duy mới. Bạn phải kiểm tra và khai thác bài hát sức mạnh. Nó sẽ thay đổi cuộc đời bạn! Bạn phải thay đổi từ làm việc vì tiền đã hát một thế giới mà tiền làm việc cho bạn.

Đã đến lúc chúng ta ra khỏi ghế dự bị và tham gia cuộc chơi – bởi cuối cùng, tất cả chúng ta phải trở thành nhà đầu tư nếu chúng ta muốn tự làm tài chính.

Bạn là nhà kinh doanh tài chính rồi. Bạn có thể không nghĩ thế, nhưng nếu bạn làm việc để kiếm sống, bạn đang bán thời gian để kiếm tiền. Thành thật mà nói, đó là kinh doanh tệ nhất mà bạn có thể làm được. Tại sao ư? Bạn có thể luôn kiếm được tiền, nhưng bạn không thể có thêm thời gian.

Tôi không có ý kiến ​​giống nhau như một trong những quảng cáo thương mại, nhưng tất cả chúng ta đều biết rằng các cuộc sống có thể dệt nên từ những khoảnh khắc vô giá. Những khoảnh khắc mà bạn sẽ bỏ lỡ nếu bạn bán thời gian để kiếm tiền.

Chắc chắn, theo thời gian, tất cả chúng ta cũng cần phải bỏ lỡ một buổi ca nhạc, một buổi hẹn hò khi có lời mời, nhưng những kỷ niệm quý giá không phải lúc nào cũng có.

Bỏ lỡ quá nhiều và bạn có thể bắt đầu suy nghĩ cuối cùng, mình thật sự làm vì điều gì?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *