PHÂN TÍCH TÍN HIỆU FOREX

tin-hieu-vang-11-06-2021-h4
TÍN HIỆU FOREX

Tín hiệu Forex ngày 11/6/2021

Tín hiệu EURUSD ngày 11/6/2021  Tại đồ thị ngày của thị trường EURUSD đang chứng kiến sự giao tranh giữa bên mua và bên bán …

Xem ngay →
tin-hieu-vang-10-06-2021-h4
TÍN HIỆU FOREX

Tín hiệu Forex ngày 10/6/2021

Tín hiệu EURUSD ngày 10/6/2021. Thị trường EURUSD đã vào mô hình xác nhận cho một chu kỳ mới. Cùng thời điểm này đánh dấu …

Xem ngay →
tin-hieu-vang-09-06-2021-h4
TÍN HIỆU FOREX

Tín hiệu Forex ngày 09/6/2021

Tín hiệu EURUSD ngày 09/6/2021.  Kết thúc phiên giao dịch ngày 08/6 thị trường tỉ giá EURUSD đã hình thành cây nến Inside Bar nằm …

Xem ngay →
tin-hieu-eurusd-08-6-2021-h4
TÍN HIỆU FOREX

Tín hiệu Forex ngày 08/6/2021

Tín hiệu EURUSD ngày 08/6/2021 Ngày  07/6/2021 thị trường EURUSD là cây nến tăng giá.  Hiện tại chúng ta chứng kiến phiên giao dịch châu …

Xem ngay →
tin-hieu-vang-07-06-2021-h4
TÍN HIỆU FOREX

Tín hiệu Forex ngày 07/6/2021

Tín hiệu EURUSD ngày 07/6/2021 Phuên giao dịch tỉ giá EURUSD ngày 04/6 là một cây phục hồi tăng giá trước đó là một cây …

Xem ngay →
tin-hieu-eurusd-04-6-2021-h4
TÍN HIỆU FOREX

Phân tích EURUSD ngày 04/6/2021

Kết thúc ngày hôm qua 03/6/2021 chúng ta chứng kiến tỉ giá EURUSD giảm giá mạnh. Tỉ giá EURUSD đã xuống dưới vùng hỗ trợ …

Xem ngay →