Tín hiệu Forex ngày 30/6/2021

tin-hieu-vang-30-06-2021-h4

Phân tích kỹ thuật Vàng (Gold) ngày 30/6/2021:

Kết thúc phiên giao dịch ngày 30/6/2021 là một cây nến giảm xác nhận xu hướng giảm tiếp diễn (giá đóng cửa cây nến xác nhận thấp hơn giá đóng cửa cây nến Morther Bar. Chúng ta quan sát đồ thị H4 để tìm điểm vào lệnh bán. Các khu vực giá hướng tới là 1744, 1732 và 1685 là những mốc hỗ trợ giá quan trọng.

tin-hieu-vang-30-06-2021-dĐồ thị giá Vàng (Gold) ngày 30/6/2021

Đồ thị H4 cây nến xác nhận là cây Morther Bar, xuất hiện 2 cây nến Inside Bar. Vùng kháng cự 1763 và 1772. Dựa vào đây ta phân bổ khối lượng vào lệnh cho phù hợp. Chiến lược này tôi sẽ chia sẻ trong Group cho phù hợp với tài khoản giao dịch của từng nhà đầu tư.

 

tin-hieu-vang-30-06-2021-h4Đồ thị giá Vàng (Gold) H4 ngày 30/6/2021

Kết luận: Bán 1 ở 1763, Bán 2 ở 1772 cắt lỗ 1777. Chốt lời ở giá 1745, chốt lời 2 ở giá 1732.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *