Tín hiệu Forex ngày 22/6/2021

tin-hieu-eurusd-22-6-2021-h4

Phân tích kỹ thuật Eurusd ngày 22/6/2021:

Kết thúc phiên giao dịch ngày 21/6 thị trường có phiên tăng giá tạo thành mô hình nến Nhíp (2 thân nến gần bằng nhau) trong khi đó thân nến trắng bao phủ thân cây nến đen. Thể hiện xu hướng tăng có thể tiếp diễn nhưng trước tiên thị trường cần vượt qua mức giá kháng cự 1.191

tin-hieu-eurusd-22-6-2021-d1Đồ thị tỉ giá Eurusd – D1

Trong đồ thị H4 chúng ta nhận thấy tại vị trí 1.191 là khu vực kháng cự ngày tại đây xuất hiện 1 cây nến Doji H4 và chúng ta chờ 1 cây nến H4 xác nhận. Nếu là cây giảm thì chúng ta chờ bán khu vực 1.191. Nếu cây nến xác nhận là cây nến tăng chúng ta chờ mua khu vực 1.191

tin-hieu-eurusd-22-6-2021-h4Đồ thị tỉ giá Eurusd H4

Kết luận: Chờ lệnh Sell Eurusd khu vực 1.91. Cắt lỗ (SL) 1.193. Chốt lời (TP) 1.188

Phân tích kỹ thuật Vàng (Gold) ngày 22/6/2021: 

Vàng (Gold) kết thúc phiên giao dịch ngày 21/6 xuất hiện cây nến Inside Bar. Nên biến cây nến ngày 18/6 trở thành cây nến Morther Bar. Biên độ giá cây Morther Bar tạo ra là (1763 – 1796) đồng nghĩa đó là khu vực kháng cự hỗ trợ mạnh cho đến khi giá vượt qua biên độ giá do cây nến Morther Bar tạo ra.

tin-hieu-vang-22-06-2021-dĐồ thị vàng (Gold) ngày 22/6/2021

Trong đồ thị H4 xuất hiện 2 cặp nến Inside Bar tăng và nằm trong khu vực 1763-1797. Và giá đang nằm trên đường hỗ trợ H4 là 1774. Rất nhiều khả năng giá Vàng sẽ test về khu vực hỗ trợ 1775 sau đó lên khu vực  kháng cự 1797

tin-hieu-vang-22-06-2021-h4Đồ thị Vàng (Gold) H4 ngày 22/6/2021

Kết luận: Phân tích kỹ thuật vàng ngày 22/6/2021. Tôi nhận định vàng sẽ đi lên và chờ mua khu vực 1775  cắt lỗ 1760 chốt lời khu vực 1795.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *