Tín hiệu Forex ngày 08/6/2021

tin-hieu-vang-08-06-2021-h4

Tín hiu EURUSD ngày 08/6/2021
Ngày  07/6/2021 thị trường EURUSD là cây nến tăng giá.  Hiện tại chúng ta chứng kiến phiên giao dịch châu Á giá đang test lại vùng hỗ trợ 1.2164 đây là vùng hỗ trợ mạnh trong ngày. Chúng ta cần quan sát ở đồ thị nhỏ xem lực thị trường có thể tiến tới vùng kháng cự 1.222 được hay không.

tin-hieu-eurusd-08-6-2021-d1

T giá EURUSD D1

Trong đồ thị H4 xuất hiện 1 cây nến Morther Bar và 4 cây Inside Bar. Trong đó có 1 cặp Inside Bar lồng bên trong. Thị trường EURUSD đang tiến sát đến khu vực hỗ trợ 1.2166. Tín hiệu xác nhận từ H1 nếu không bẻ gãy được khu vực hỗ trợ giá sẽ tăng lên trong phiên Mỹ ngày hôm nay.

tin-hieu-eurusd-08-6-2021-h4T giá EURUSD

Kết luận: Theo nhận định của tôi tín hiệu EURUSD ngày 08/6/2021 mua khu vực 1.217, cắt lỗ (SL) khu vực 1.214, chốt lời (TP) 1.222.

Tín hiu Vàng (Gold) ngày 08/6/2021 
Thị trường vàng 2 ngày hôm nay tăng giá và đang hướng tới vùng kháng cự 1907.
Giá vàng thời điểm hiện tại đang ở mức giá mở cửa ngày 08/6 và bên trên vùng hỗ trợ 1890.

tin-hieu-vang-08-06-2021-dBiu đồ Vàng (Gold)

Chúng ta quan sát đồ thị vàng H4. Cây nến H4 đang diễn ra chạm khu vực hỗ trợ đi lên tạo thành cây nến tăng bao chùm cây nến giảm, cho thấy lực mua lên từ thị trường rất lớn báo hiệu xu hướng tăng tiếp tục diễn ra.

tin-hieu-vang-08-06-2021-h4

Biu đồ Vàng (Gold)

Kết luận: Tín hiệu vàng ngày 08/6 chúng ta chờ mua khu vực 1894, cắt lỗ (SL) 1888, chốt lời 1997.

Để được tư vn liên h vi tôi:
Fanpage: https://bit.ly/PhamNgocTu
Group Telegram: https://bit.ly/TradingNTGroup

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *