Tín hiệu Forex ngày 07/6/2021

tin-hieu-eurusd-07-6-2021-h4

Tín hiu EURUSD ngày 07/6/2021
Phuên giao dịch tỉ giá EURUSD ngày 04/6 là một cây phục hồi tăng giá trước đó là một cây giảm giá mạnh. Hiện tại ngày hôm nay 07/6 thị trường đang nằm khu vực kháng cự mạnh 1.2164. Nếu kết thúc phiên giao dịch ngày hôm nay là cây nến tăng có tỉ giá EURUSD có giá đóng cửa vượt qua khu vực kháng cự 1.2164 thì có xu hướng đi lên khu vực kháng cự 1.2227. Nếu kết thúc phiên giao dịch giao dịch hôm nay là cây nến giảm có giá đóng cửa thấp hơn 1.2164 thì thị trường EURUSD có xu hướng tiến về vùng giá hỗ trợ 1.2067

tin-hieu-eurusd-07-6-2021-d1                                                                       Biu đồ t giá EURUSD D1         

Đồ thị EURUSD H4 có 1 cây nến búa Pin Bar xuất hiện và 2 cây nến tăng giá dạng nhíp có thân trắng tương đương với thân cây nến búa. Chúng ta chờ cây nến H4 xác nhận để tìm điểm vào lệnh ngày hôm nay 07/6 cho phù hợp để giảm thiểu rủi ro xuống thấp nhất.

tin-hieu-eurusd-07-6-2021-h4Biu đồ t giá EURUSD H4

Kết luận: Chờ mua tại 1.2164 nếu cây nến xác nhận là cây nến tăng giá có giá vượt qua 1.2164. Chờ bán tại 1.2164 khi cây nến xác nhận có giá đóng cửa là cây nến giảm có giá thấp hơn 1.2164.

Tín hiu Vàng (Gold) ngày 07/6/2021.
Thị trường vàng chứng kiến một phiên giao dịch ngày 04/6 là một cây nến phục hồi so với phiên giao dịch ngày 03/6. Kết thúc tuần thứ 4 của tháng 5 chúng ta có một cây nến búa (Pin Bar) bao chùm cây nến tăng giá tuần trước nữa vậy chúng ta cần cây nến tín hiệu tuần này để xác định chu kỳ tiếp theo của tuần tới.

Nhìn vào đồ thị ngày chúng ta nhận thấy được khu vực kháng cự mạnh là ở giá 1907, khu vực hỗ trợ mạnh tại giá 1873. Nếu cây nến xác nhận ngày hôm nay có giá đóng cửa cao hơn 1890 thì xu hướng tiếp theo sẽ lên tới vị trí  giá 1907. Nếu cây nến xác nhận ngày hôm nay có giá đóng cửa thấp hơn 1890 thì thị trường có xu hướng về vùng giá hỗ trợ 1873.

tin-hieu-vang-07-06-2021-d Tín hiu vàng (Gold) ngày 07/6/2021 

Thị trường vàng tại đồ thị H4 cho ta cái nhìn rõ nhất xu hướng của ngày hôm nay.  Tại đồ thị Gold H4 có 1 cây nến búa là cây nến mẹ (Morther Bar) và 1 cây nến Pin Bar và đã xuất hiện cây nến giảm giá xác nhận xu hướng chính của vàng ngày hôm nay là giảm.

tin-hieu-vang-07-06-2021-h4Tín hiu vàng (Gold) ngày 07/6/2021

Kết luận: Tín hiệu Vàng (Gold) ngày 07/6/2021 là chờ bán khu vực 1890, cắt lỗ (SL) 1897, chốt lời (TP) khu vực 1873

L
ƯU Ý: Tín hiu tôi đưa ra mang tính cht tham kho. Nhà đầu tư la chn phương pháp qun lý vn và đòn by tài chính cho phù hp vi tài khon ca bn thân mình. Cm ơn!

Để được tư vn liên h vi tôi:
Fanpage: https://bit.ly/PhamNgocTu
Group Telegram: https://bit.ly/TradingNTGroup

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *