Tín hiệu Forex ngày 01/7/2021

phan-tich-ky-thuat-vang-H4-01-7-2021

Phân tích kỹ thuật Vàng ngày 01/7/2021:

Đồ thị vàng ngày 30/6 là một cây nến Inside Bar tăng giá nằm trong cây nến mẹ giảm giá. Phản ánh thị trường giảm đang tiếp diễn.

phan-tich-ky-thuat-vang-D1-01-7-2021Đồ thị giá vàng 01/7/2021

Trong đồ thị H4 xuất hiện cây nến H4 Morther Bar và giá đang nằm trong biên độ giao động của cây nến mẹ. Xuất hiện 8 cây nến Inside Bar bên trong. Nếu giá vàng phá vỡ được 1772 khả năng rất cao vàng sẽ phục hồi về khu vực 1797. Nếu không phá vỡ được 1772 giá sẽ quay về mức 1745 nếu thị trường đủ mạnh sẽ đi về khu vực 1731.

phan-tich-ky-thuat-vang-H4-01-7-2021Đồ thị giá vàng H4 ngày 01/7/2021

Kết luận: Vàng: Sell 1772, Cắt lỗ 1778 chốt lời 1761

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *