Tag Archives: tờ kinh số một

Bí mật Phan Thiên Ân – Tờ kinh số 1

bí mật phan thiên ân

Ngày hôm nay, tôi bắt đầu một cuộc đời mới. Ngày hôm nay, tôi lôt bỏ lớp da sần sùi ngày cũ, đã bị quá nhiều vết sẹo của thương tích từ những lần thất bại và nghèo hèn. Ngày hôm nay, tôi hồi sinh trong một vườn cây trái sung mãn với những hoa(đọc tiếp)