Tag Archives: Tờ kinh số 9

Bí mật Phan Thiên Ân – Tờ kinh số 9.

bí mật phan thiên ân (9)

Những giấc mộng của tôi là vô nghĩa, những kế hoạch của tôi sẽ là cát bụi, những mục tiêu của tôi sẽ là vô vọng. Tất cả sẽ không có một giá trị nếu tôi không theo đuổi chúng bằng một hành động. Và tôi sẽ hành động ngay bây giờ. Không có môt(đọc tiếp)