Tag Archives: Tờ kinh số 8

Bí mật Phan Thiên Ân – Tờ kinh số 8.

bí mật phan thiên ân (8)

Hôm nay, tôi sẽ gia tăng giá trí của con người tôi gấp trăm lần. Một chiếc lá tơ hèn mọn nhờ cái biến chế màu nhiệm của con sâu mà trở thành tơ lụa. Một đống bùn lầy nhờ cái sáng tạo kỳ dệu của con người mà trở thành một lâu đài Một(đọc tiếp)