Tag Archives: Tờ kinh số 7

Bí mật Phan Thiên Ân – Tờ kinh số 7.

bí mật phan thiên ân (7)

Tôi sẽ cười với thế gian Không một sinh vật nào trên trái đát có thể cười, ngoại trừ con người. Cây cối có thể chảy mủ khi bị chặt, thú vật có thể la khóc khi bị thương tích nhưng chỉ con người mới có được phần thưởng quý báu là khả năng cười.(đọc tiếp)