Tag Archives: Tờ kinh số 5

Bí mật Phan Thiên Ân – Tờ kinh số 5.

bí mật phan thiên ân (5)

Hôm nay, tôi sẽ sống như đây là ngày cuối cùng của tôi. Và tôi sẽ phải làm những gì đây trong cái thời giờ quý báu còn lại của quãng đời này? Trước hết, tôi sẽ đậy kín chai nước của đời tôi, tôi không để một giọt  nước nào có thể đỏ ra(đọc tiếp)