Tag Archives: tờ kinh số 4

Bí mật Phan Thiên Ân – Tờ kinh số 4

bí mật phan thiên ân (4)

Tôi là một sáng tạo nhiệm mầu của thiên nhiên. Từ thuở hoang sơ của kiếp người, chưa có một sinh vật nào giống tôi, cặp mắt tôi, bàn tay tôi, mái tóc tôi và môi cười tôi. Từ trước đến nay chưa hề có, ngày hôm nay không hề có và ngày mai cũng(đọc tiếp)