Tag Archives: Tờ kinh số 3

Bí mật Phan Thiên Ân – Tờ kinh số 3

bí mật phan thiên ân (3)

Tôi sẽ kiên trì theo đuổi mục tiêu cho đến khi thành công. Ở Tây Ban Nha, người ta thường thử đảm lược của mỗi con bò rừng để nó tấn công vào những người đấu bò. Mỗi lần tấn công, con bò bị phóng một mũi gươm nhọn bén. Giá trị và đảm lược(đọc tiếp)