Tag Archives: tín hiệu vàng ngày 02/6/2021

Tín hiệu Forex ngày 02/6/2021

tin-hieu-vang-02-06-2021-h4

Phân tích tín hiệu Vàng (Gold) ngày 02/6/2021. Trên đồ thị phản ánh ngày 01/6/2021 là một cây nến giảm bao chùm cây nến tăng nhẹ ngày 31/5/2021. Cho thấy tín hiệu thị trường Gấu (giảm giá) xuất hiện. Đồ thị Vàng (gold) D ngày 02/6/2021 Trong đồ thị H4 dựa vùng hỗ trợ kháng(đọc tiếp)