Tag Archives: Tín hiệu Forex ngày 24/6/2021

Tín hiệu Forex ngày 24/6/2021

tin-hieu-eurusd-24-6-2021-h4

Phân tích kỹ thuật Eurusd ngày 24/6/2021. Kết thúc phiên giao dịch Eurusd ngày 23/6 là một cây nến thân ngắn giảm giá có tóc nến dài. Điểm cao nhất của tỉ giá Eurusd cao hơn điểm cao nhất ngày 22/6. Tỉ giá hiện tại đang nằm ở vị trí hỗ trợ 1.1917. Điểm kháng(đọc tiếp)