Tag Archives: Tín hiệu Forex ngày 02/7/2021

Tín hiệu Forex ngày 02/7/2021

phan-tich-ky-thuat-vang-02-7-2021-H4

Phân tích kỹ thuật Vàng (Vàng) ngày 02/7/2021: Đồ thì sau khi đóng cây Inside Bar ngày 30/6 là cây tăng giá (ngày 01/7) và có mức giá thấp hơn mức đóng cửa ngày 29/6 nên không được xác định cây tăng hay giảm giá. . Cần phải chờ tín hiệu của cây nến hôm(đọc tiếp)