Tag Archives: phương pháp giao dịch bằng nến inside bar

Bài 4: Price action – Phương pháp giao dịch nến Inside Bar

do-thi-nen-inside-bar

Price action – Phương pháp giao dịch nến Inside Bar Inside Bar là mô hình nến cực mạnh trong phương pháp giao dịch Price action. Inside Bar phản ánh thị trường đảo chiều hoặc thị trường tiếp diễn xu hướng. Inside Bar là mô hình nến bao gồm cây nến mẹ (mother bar) đứng trước và bao(đọc tiếp)