Tag Archives: phân tích kỹ thuật vàng ngày 01/7/2021

Tín hiệu Forex ngày 01/7/2021

phan-tich-ky-thuat-vang-H4-01-7-2021

Phân tích kỹ thuật Vàng ngày 01/7/2021: Đồ thị vàng ngày 30/6 là một cây nến Inside Bar tăng giá nằm trong cây nến mẹ giảm giá. Phản ánh thị trường giảm đang tiếp diễn. Đồ thị giá vàng 01/7/2021 Trong đồ thị H4 xuất hiện cây nến H4 Morther Bar và giá đang nằm(đọc tiếp)