Tag Archives: nến doji

Bài 3: Price Action – Kỹ thuật giao dịch với Doji

vao-lenh-voi-mo-hinh-nen-doji

Price Action – Kỹ thuật giao dịch với Doji Nến Doji là cây nến trong một phiên có giá đóng cửa và giá mở cửa bằng nhau hoặc xấp xỉ bằng nhau. Có nhiều loại nến Doji như nến cây thánh giá, cây bia mộ, cây chuồn chuồn. Các mô hình nến Doji:    Nến Doji(đọc tiếp)