Tag Archives: mô hình nến

Bài 1: Price Action – Nến Nhật là gì? Các mô hình nến Nhật trong giao dịch Forex.

Nen

Nến Nhật là gì? Các mô hình nến Nhật trong giao dịch Forex. Nến Nhật là gì? Các mô hình nến Nhật trong giao dịch Forex.  Nến Nhật do Munehisa Homma (1724-1803) ông được biết đến như là cha đẻ của biểu đồ nến nhật, và như vậy được coi là ông tổ của phương pháp price action trading –(đọc tiếp)