Tag Archives: Harmonic Shark

Bài 9: Harmonic – Mô hình Shark (Cá Mập)

Harmonic-shark-2

Đây là mô hình mô phỏng miệng con cá Mập trong tự nhiên đang há miệng để nuốt thức ăn Mô hình Bullish Shark: Đặc điểm: C là điểm cao nhất Điểm C nằm ở vị trí 1.13 – 1.618 XA Điểm D nằm ở vị trí 1.618 – 2.24 BC và 0.886 XA hoặc(đọc tiếp)