Tag Archives: harmonic pattern

Bài 11: Harmonic – Mô hình Cypher

harmonic-cypher-2

Mô hình Harmonic Cypher là mô hình thường gặp trong quá trình đầu tư, Mô hình này thường xuất hiện ở khu vực kết thúc quá trình tăng giá hoặc giảm giá. Bullish Cypher Đặc điểm: Điểm X thấp nhất Điểm B ở vị trí 38.2-61.8% XA Điểm C ở vị trí 113-141% AB Điểm(đọc tiếp)

Bài 10: Harmonic – Mô hình 5-0 Pattern

harmonic-5-0-pattern-3

Mô hình 5-0 Pattern là sự kết hợp của mô hình cá mập và mô hình AB = CD. Nhà đầu tư cần tìm ra mô hình và khu vực tạo ra điểm D để tham gia thị trường. Mô hình Bullish 5-0 Pattern. Đặc điểm: Xuất hiện điểm 0, X và A Điểm B(đọc tiếp)

Bài 9: Harmonic – Mô hình Shark (Cá Mập)

Harmonic-shark-2

Đây là mô hình mô phỏng miệng con cá Mập trong tự nhiên đang há miệng để nuốt thức ăn Mô hình Bullish Shark: Đặc điểm: C là điểm cao nhất Điểm C nằm ở vị trí 1.13 – 1.618 XA Điểm D nằm ở vị trí 1.618 – 2.24 BC và 0.886 XA hoặc(đọc tiếp)

Bài 8: Harmonic – Mô hình Deep Crab

Harmonic-deep-crab-3

Harmonic Deep Crab là một mô hình con Cua có chiều sâu lực thị trường lớn làm cho biên độ điểm D đi rất xa so với điểm C. Mô hình Harmonic Bullish Deep Crab Đặc điểm: Điểm A cao nhất, điểm D thấp nhất Điểm B ở vị trí 0.886 XA Điểm C ở(đọc tiếp)

Bài 7: Harmonic – Mô hình con cua (Crab)

Harmonic-crab-1

Mô hình Harmonic Crab khác giống với mô hình Harmonic Butterfly. Trong mô hình Crab thì điểm D ở vị trí 2.24/3.618 BC. Chính vì vậy để tránh tình trạng bán đuổi các nhà đầu tư cần có các yếu tố hội tụ tại vị trí D và yếu tố xác nhận trước khi tham(đọc tiếp)

Bài 6: Harmonic – Alternate Bat

harmonic-alternate-bat-2

Mô hình Bullish Alternate Bat Điều kiện: X là điểm thấp nhất, D là điểm cao nhất Điểm B ở vị trí 0.382 XA Điểm C ở vị trí 0.382/0.886 AB Điểm D ở vị trí 2.0/3.618 BC và 1.13 XA   Mô hình Bearish Alternate Bat Điều kiện:  A là điểm thấp nhất, D(đọc tiếp)

Bài 5: Harmonic – Mô hình BAT

harmonic-bat-2

Mô hình Harmonic Bullish Bat: Điều kiện: X là điểm thấp nhất, A là điểm cao nhất. Điểm B ở vị trí 0.382/0.5 XA. Điểm C ở vị trí 0.382/0.886 AB Điểm D ở vị trí 1.618/2.618 BC và 0.886 XA Mô hình Harmonic Bearish Bat: Điều kiện: X là điểm cao nhất, A là(đọc tiếp)

Bài 4: Harmonic – Mô hình Three Drives (3 Ổ đĩa)

Three-drives-pattern-1

Yếu tố quan trọng nhất trong mô hình Three Drives là lực đẩy giá đối xứng nên rất dễ dàng nhận biết trên đồ thị giá. Việc tạo ra 2 ổ đĩa đầu tiên phải là duy nhất so với hành động giá trước đó và rất khác biệt. Sau khi xác định được 2(đọc tiếp)

Bài 2: Harmonic Pattern – Mô hình Gartley (Gartley Pattern)

harmonic-pattern-bullish-gartley

Mô hình Grartley là một mẫu đa chiều, rất mạnh mẽ được đặt theo tên của người viết cuốn sách “Lợi nhuận trên thị trường chứng khoán” tác giả Gartley. Các tính năng quan trọng của Gartley là vị trí cụ thể của các điểm khác nhau: X, A, B, C và D. Chân XA(đọc tiếp)

Bài 3: Harmonic Pattern – Mô hình con Bươm Bướm (Butterfly)

Harmonic-Butterfly-2

Mô hình Butterfly có khả năng là một tín hiệu đảo chiều cấu trúc mạnh mẽ khác. Hành động giá đảo ngược sau khi thiết lập này thường trải qua biến động giá mạnh. Trên thực tế nó là một dạng sóng hài mạnh mẽ. Mô hình Butrerfly được khám phá bởi Bryce Gilmore. Một(đọc tiếp)