Tag Archives: Harmonic Deep Crab

Bài 8: Harmonic – Mô hình Deep Crab

Harmonic-deep-crab-3

Harmonic Deep Crab là một mô hình con Cua có chiều sâu lực thị trường lớn làm cho biên độ điểm D đi rất xa so với điểm C. Mô hình Harmonic Bullish Deep Crab Đặc điểm: Điểm A cao nhất, điểm D thấp nhất Điểm B ở vị trí 0.886 XA Điểm C ở(đọc tiếp)