Tag Archives: Harmonic Crab

Bài 7: Harmonic – Mô hình con cua (Crab)

Harmonic-crab-1

Mô hình Harmonic Crab khác giống với mô hình Harmonic Butterfly. Trong mô hình Crab thì điểm D ở vị trí 2.24/3.618 BC. Chính vì vậy để tránh tình trạng bán đuổi các nhà đầu tư cần có các yếu tố hội tụ tại vị trí D và yếu tố xác nhận trước khi tham(đọc tiếp)