Tag Archives: Harmonic 5-0 Pattern

Bài 10: Harmonic – Mô hình 5-0 Pattern

harmonic-5-0-pattern-3

Mô hình 5-0 Pattern là sự kết hợp của mô hình cá mập và mô hình AB = CD. Nhà đầu tư cần tìm ra mô hình và khu vực tạo ra điểm D để tham gia thị trường. Mô hình Bullish 5-0 Pattern. Đặc điểm: Xuất hiện điểm 0, X và A Điểm B(đọc tiếp)