Tag Archives: Fibonacci

Bài 10: Fibonacci Expansion (FE) – Cách sử dụng Fibonacci FE hiệu quả.

Fibonacci-expansion

Fibonacci Expansion (FR) – Cách sử dụng Fibonacci FR hiệu quả. Fibonacci Expansion còn được gọi là Fibonacci mở rộng. Để vẽ được Fibonacci mở rộng chúng ta cần đủ điều kiện là khi thị trường hình thành 2 bước sóng (bước sóng (1)2() và bước sóng (2)(3). Các mức Fibonacci thường có mặc định(đọc tiếp)

Bài 9: Fibonacci là gì? Cách sử dụng Fibonacci Retracement (FR)

fibonacci (FR)

Fibonacci là gì? Cách sử dụng Fibonacci Retracement (FR) Fibonacci là gì? Fibonacci là tên gọi của một nhà toán học người Ý sống trong thế kỷ XII. Tên của ông được đặt cho một công trình nghiên cứu toán học về một dãy số: Số sau = tổng 2 số đứng trước: 0,1,1,2,3,5,8,13,21,34,55,89,144… 1/2 =(đọc tiếp)