Tag Archives: Fibonacci Retracement (FR)

Bài 9: Fibonacci là gì? Cách sử dụng Fibonacci Retracement (FR)

fibonacci (FR)

Fibonacci là gì? Cách sử dụng Fibonacci Retracement (FR) Fibonacci là gì? Fibonacci là tên gọi của một nhà toán học người Ý sống trong thế kỷ XII. Tên của ông được đặt cho một công trình nghiên cứu toán học về một dãy số: Số sau = tổng 2 số đứng trước: 0,1,1,2,3,5,8,13,21,34,55,89,144… 1/2 =(đọc tiếp)