Tag Archives: Chia sẻ

Tại sao 90% trader thua lỗ.

90% Trader Thua lỗ

Tại sao 90% trader thua lỗ. Để tìm kiếm được lợi nhuận và thành công trong lĩnh vực giao dịch ngoại hối Forex, các trader sẽ trải qua chu kỳ gồm 3 giai đoạn: Giai đoạn 1: Tìm kiếm Trong giai đoạn này các trader chưa có hệ thống giao dịch ổn định nên luôn(đọc tiếp)