Tag Archives: Cách sử dụng Fibonacci FE hiệu quả

Bài 10: Fibonacci Expansion (FE) – Cách sử dụng Fibonacci FE hiệu quả.

Fibonacci-expansion

Fibonacci Expansion (FR) – Cách sử dụng Fibonacci FR hiệu quả. Fibonacci Expansion còn được gọi là Fibonacci mở rộng. Để vẽ được Fibonacci mở rộng chúng ta cần đủ điều kiện là khi thị trường hình thành 2 bước sóng (bước sóng (1)2() và bước sóng (2)(3). Các mức Fibonacci thường có mặc định(đọc tiếp)