Category Archives: TÍN HIỆU FOREX

Tín hiệu forex ngày 01/6/2021

EURUSD-01-6-2021-D1

Đồ thị EURUSD -D1 thể hiện là xu hướng tăng. Tại tỉ giá 1.2167 là mức hỗ trợ khá cứng. Ngày 27/5/2021 đồ thị D là một cây nến Doji, ngày hôm qua 31/5/2021 thị trường kết thúc là 1 cây nến xác nhận tăng. Báo hiệu xu hướng tăng sẽ tiếp tục diễn ra.(đọc tiếp)