Category Archives: Mô Hình Harmonic

Bài 1: Harmonic Pattern – Mô hình AB= CD

BULLISH-AB = CD

Đọc đồ thị chứng khoán, ngoại hối, vàng, dầu… để nhận diện mô hình Harmonic Pattern thì mẫu AB = CD là mô hình cơ bản nhất. Trong mô hình này, chân A đến B là động thái giá đầu tiên. Sau một sự thoái lui ngắn từ điểm B đến điểm C, mô hình(đọc tiếp)