Tín hiệu Forex ngày 11/6/2021

Tín hiệu EURUSD ngày 11/6/2021 
Tại đồ thị ngày của thị trường EURUSD đang chứng kiến sự giao tranh giữa bên mua và bên bán rất quyết liệt. Chúng ta chứng kiến 2 cây nến Doji ngày 09/6 và 10/6. Trong phiên mở cửa sáng ngày 11/6 chúng ta thấy dc khoảng Gap do mua tạo ra và đẩy giá tăng lên nhưng vẫn chịu lực bán rất lớn từ thị trường chưa hình thành cây nến xác nhận xu hướng tiếp theo.

tin-hieu-eurusd-11-6-2021-d1                                                 Đồ thị tỉ giá EURUSD
Trong đồ thị H4 tỉ giá đang gặp vùng kháng cự 1.219 và đang size way trong vùng giá 1.216 – 1.219. Rất nhiều cây nến H1 tạo ra hình thành cây nến tóc dài thể hiện lực bán đang chiếm ưu thế.
tin-hieu-eurusd-11-6-2021-h4                                                Đồ thị tỉ giá EURUSD
Kết luận: Tín hiệu EURUSD là bán khu vực 1.218, cắt lỗ 1.222, chốt lời 1.214

Tín hiệu Vàng (Gold) ngày 11/6/2021
Thị trường vàng đang nằm trong nêm tam giác ở khu vực kháng cự 1897. Kết thúc ngày hôm qua 10/6 hình thành 1 cây nến Pin Bar và chưa phá vỡ được khu vực kháng cự 1897. Chúng ta cần vào đồ thị nhỏ hơn để quan sát lực nến được thể hiện trên các cây nến H4, H1.
tin-hieu-vang-11-06-2021-d                                                     Đồ thị vàng (Gold)
Trong đồ thị H4 thể hiện rất nhiều cây nến thân ngắn và xuất hiện 1 cây nến con quay. Trong cây nến xác nhận này nếu là 1 cây nến giảm xác nhận thì nó trở thành cây nến mây đen bao phủ. Thì lúc đó xác nhận thị trường đi xuống.
tin-hieu-vang-11-06-2021-h4                                                 Đồ thị tỉ giá vàng (Gold)
Kết luận: Tín hiệu vàng ngày 11/6 bán khu vực 1890, Cắt lỗ (SL) 1905, Chốt lời (TP) 1880

Bài viết liên quan

tin-hieu-vang-11-06-2021-h4
TÍN HIỆU FOREX

Tín hiệu Forex ngày 11/6/2021

Tín hiệu EURUSD ngày 11/6/2021  Tại đồ thị ngày của thị trường EURUSD đang chứng kiến sự giao tranh giữa bên mua và bên bán

tin-hieu-vang-10-06-2021-h4
TÍN HIỆU FOREX

Tín hiệu Forex ngày 10/6/2021

Tín hiệu EURUSD ngày 10/6/2021. Thị trường EURUSD đã vào mô hình xác nhận cho một chu kỳ mới. Cùng thời điểm này đánh dấu