Phân tích tín hiệu Vàng (Gold) ngày 02/6/2021

Phân tích tín hiệu Vàng (Gold) ngày 02/6/2021.
Trên đồ thị phản ánh ngày 01/6/2021 là một cây nến giảm bao chùm cây nến tăng nhẹ ngày 31/5/2021. Cho thấy tín hiệu thị trường Gấu (giảm giá) xuất hiện.
tin-hieu-vang-02-06-2021-d                                         Đồ thị Vàng (gold) D ngày 02/6/2021
Trong đồ thị H4 dựa vùng hỗ trợ kháng cự trong quá khứ chúng ta có vùng giá tốt để tham gia thị trường.

tin-hieu-vang-02-06-2021-h4                                            Đồ thị Vàng (gold) H4 ngày 02/6/2021
Kết luận: Tín hiệu Vàng (Gold) ngày 02/6/2021 là chờ bán. Khu vực vào lệnh 1907$. Cắt lỗ (SL) 1918$. Chốt lời (TP) 1985$

Bài viết liên quan

tin-hieu-vang-11-06-2021-h4
TÍN HIỆU FOREX

Tín hiệu Forex ngày 11/6/2021

Tín hiệu EURUSD ngày 11/6/2021  Tại đồ thị ngày của thị trường EURUSD đang chứng kiến sự giao tranh giữa bên mua và bên bán

tin-hieu-vang-10-06-2021-h4
TÍN HIỆU FOREX

Tín hiệu Forex ngày 10/6/2021

Tín hiệu EURUSD ngày 10/6/2021. Thị trường EURUSD đã vào mô hình xác nhận cho một chu kỳ mới. Cùng thời điểm này đánh dấu